Actualités

MARCEL·LÍ PUNT I SEGUIT

Del 14 al 18 d'octubre una vintena d'educadors i educadores han participat de la formació "Marcel·lí Punt i Seguit – L’Hermitage".

Els educadors i educadores maristes vinguts d’escoles i obres socials de Catalunya han viscut l’experiència d’anar al cor de la família. Les dinàmiques han ajudat a connectar amb els orígens, gaudir de temps personal per contemplar i temps per compartir descobertes i reptes, plantejar-se nous horitzons en la missió.

Ha estat un gran regal compartir amb la comunitat als llocs maristes - L’Hermitage, La Valla, Le Rozet - . Els gestos i paraules han parlat de família, acollida, disponibilitat,  senzillesa, alegria, serenor, humor.

Conèixer d’a prop els orígens del carisma marista no ha deixat indiferents als participants que tornen a la seva realitat quotidiana agraïts pels dies viscuts. Gràcies a tothom que ho ha fet possible

Du 14 au 18 octobre, une vingtaine d’éducateurs et d’éducateures ont participé à la formation "Marcel·lí Punt i Seguit à ’'Hermitage ». Les éducateurs d'écoles et d'œuvres sociales de Catalogne ont vécu l'expérience d'aller au cœur de la famille. La dynamique a permis de se connecter avec les origines, de profiter d’un temps personnel pour contempler et de partager des découvertes et des défis, d’ouvrir de nouveaux horizons dans la mission.

Partager avec la communauté les sites maristes - L'Hermitage, La Valla, Le Roset - a été un cadeau formidable. Les gestes et les mots ont parlé de famille, d'accueil, de disponibilité, de simplicité, de joie, de sérénité et d'humour.

Connaître les origines du charisme mariste n’a pas laissé indifférents les participants qui retournent à leur réalité quotidienne, reconnaissants des jours qu’ils ont vécus. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible !

Agenda

  • 08
    03/2020
    Misioón Evangelizadora Marista ( del 8 al 13)